Belyaev og sølvrævene, kilde ukendt, anvendt i Jason Goldmans artikel

Belyaev og sølvrævene, kilde ukendt, anvendt i Jason Goldmans artikel

Opdateret 12/11 2020

Mennesker bør naturligvis ikke lave forsøg med dyr, slet ikke i små bure.

Imidlertid kan vi ikke lave om på det der er sket, og det historiske forsøg har givet vigtig viden i forhold til at sammenligne rævenes udvikling og domesticering med hundenes.

Så nu burde man lukke ned for ræveforsøget (og give dem et godt otium hvor de kan få dækket deres behov), af hensyn til dyrene

I den forbindelse kan nævnes den danske Dyreværnslov, her nævnes lige de 3 første paragraffer som p.t.er aktuelle i forhold til den danske minkavl:


"Dyreværnsloven     Kapitel 1 - Generelle bestemmelser

§ 1

Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

§ 2

Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

§ 3

Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, jf. § 2. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov."
osv.


Opdateret 7/8 20017
Så er der minsandten kommet en bog om hele historien: How to tame a fox (and build a dog) af Lee Allan Dugatkin & Lydumila Trut
Interview med en af forfatterne her: http://www.companionanimalpsychology.com/2017/03/interview-with-dr-lee-dugatkin-about.html

Opdateret 1/6 2017

For en del år siden holdt Karen Frost fra Hund & Træning som sædvanlig et inspirerende foredrag om hunde i DKK Kreds 3/Faaborg, hvori det følgende eksperiment med de sibiriske sølvræve blev omtalt.

Det var første gang jeg hørte om det, men det gjorde et stort indtryk: Det er væsentligt for at få en ide om hundenes udvikling i forhold til mennensker - hvordan hundene blev tamme og hvor hurtigt det måske gik

Jeg har fundet lidt artikler om forsøget med de vilde sibiriske sølvræve (en variant af den røde ræv), som blev holdt fanget og avlet på, med et resultat som overraskede hele verden.

Forsøget startede i 1959 med at Dmitri K.Belyaev og hans assistent L.Trut avlede på sibiriske sølvræve for at se om man gennem avl kunne ændre på de vilde ræve så de blev mere tamme/nemmere at have med at gøre.

I løbet af få generationer viste det sig at sølvrævene kunne ændre adfærd såvel som udseeende så de blev mere hundelignende, holdt op med at være bange for mennesker, begyndte a logre med halen, ørerne ændredes, snuden blev kortere, hovedet bredere, produktionen af af Serotonin øgedes.

Forsøget eksisterer endnu, har altså et forløb over ca.60 år, Belayev døde i 1985 men Trut fortsætter, se mere om det i Jessica Hekmans artikel fra 2015.

Normalt er det kun hunden som vi siger er dobbeltsocialiseret på hunde og mennesker, det lykkedes altså også med vilde ræve.

Dette set i relation til at vi tror at hundens udvikling sammen med os har taget ca.10.000 år

En god artikel fra 2015 er denne af Jessica Hekman, som besøgte dem :

Den nyeste artikel om forsøget er denne af Jessica Hekman fra 2016:

Seneste kommentarer

02.06 | 06:50

Jeg har kun godt at sige om Pers fjernhealing, både af mig og min kat. Per har healet på smerter, allergi og sorg. Samtidig har Per hjulpet mig med at kommunikere med min afdøde kat. Stor ros :)

06.07 | 10:40

Altid godt og brugbart at læse dine om jeres Hundefamilie. God sommer 🌞

27.06 | 07:24

Hej, jeg har selv fire hunde, og nu to i pleje i underetagen. Alle rescuehunde. Jeg arbejder selv med healing... Og akupunktur.
Den ene vovse i pleje er meget bange for mennesker, Pellelmer.

17.05 | 17:43

godt indlæg både hundesprog og menneskelig kropssprog er ret så spændende

Del siden