Da Julian Brossé kom til Fyn

Dansk Kooiker Club inviterede til et spændende og fascinerende foredrag med hundetræner og hundeadfærdsekspert Julian Brossé som blandt andet er kendt fra DR 2 programmet ”Kysser med ulve”.

Ialt 110 hunde- & ulveinteresserede mennesker, ikke kun fra Koiker-klubben men fra hele Fyn, havde fundet vej til det fantastisk lærerige arrangement som blev afholdt d.16/3 2013 på Carl NIelsen skolen i Nr.Lyndelse.

Lone Pedersen skrev i indbydelsen at Julian Brossés arbejde med ulven startede i 1998 og senere førte til arbejde med hunde.Han driver Nordsjællands Hundeadfærdsskole og arbejder sammen med sin læremester Runar Næss mht.i håndtering og socialisering af ulve i fangenskab.Gennem observation og interaktion med ulvene, har han tilegnet sig en grundlæggende viden og erfaring om ulvens kommunikation, adfærd og socialorden, som han benytter i sin undervisning. Julian Brossé arrangerer ulveseminarer i Polar Zoo, Norge.Udover ulve vil Julian komme ind på noget med hundehvalpes opvækst og spørgsmål fra salen.

Foredraget har været anmeldt f.eks her hos Vitovani.dk: http://vitovani.dk/?p=1888

Her er hvad jeg har fået ud af det, idet det skal understreges at der kan være detaljer som jeg ikke har opfattet/gengivet korrekt. Da Julian & Runar Næss skal arbejde i Polarzoo bliver det svært at få aftaler med dem et stykke tid, men kommer nogen af dem i nærheden af dig, så tag hen og hør på dem!

Julian Brossé fortalte: En ulv i naturen flygter fra mennsker, den er menneskesky.
En ulv i fangenskab kan være farlig hvis vi dummer os
Man kan sige at mennesket er farligt for sig selv, f.eks ved at anvende dominans /ikke positive metoder over for dem eller ved at gå alene ind til dem.
Der har været en situation i en svensk ulvepark hvor en dyrepasser gik alene ind og blev slået ihjel.
Når man arbejder sådan et sted går man altid ind 2 ad gangen så man har backup og hvis ulvene associerer menneskene med noget psoitivt/man ikke anvender domiansmetoder, så går det godt.
Skulle der imidlertid opstå en faretruende situation tackler man den ved at den anden person stiller sig foran og bryder situationen, er man kommet til skade skal den anden kunne slæbe vedkommende med ud igen.
Dvs.det psykiske fokus flyttes, så ikke den evt.tilskadekomne opfattes som et nyt pivedyr!
En person i panik skal ud hurtigst muligt da ulvene reagerer på det som et varmesøgende missil reagerer på varme (gå ikke i panik).
Er det ikke så alvorligt, så få ulvene i hilsemodus istedet (overspringshandlinger)

Hunde lærer gennem erfaring, mindre gennem genetik/nødvendighed end ulvene.

Dufte og lyde befordrer kommunikationen mellem forskellige flokke af ulve.
En ung ulv kan være hos flokken i op til 3 år, formentlig er den udvandret inden.
1 ulv som udvandrer - kurtiserer en ulv i en anden flok, finder nyt område sammen og bosætter sig, eller 2 mødes tilfældigt.De får hvalpe i maj
Succesraten hos den der kurtiserer afhængere af tolerancen iden flok han besøger.Hvis han ikke er dygtig bliver han anset som en konkurrent og dræbt.Vilde ulve kan ses i Yellowstone National Park

Julian & Runar Næss har arbejdet i Polarzoo hvor ulveungerne blev taget fra moderen 4 dage gamle for at socialisere dem på mennesker
En ulveflok er en kernefamilie som benytter sig af fordelene ved fælles drift En forskel på hunde i en flok og ulve kan være at hundene er mere "nu & her" fokuserede frem for flokbaserede.

For at kunne klare sig her i livet som hund/ulv er det vigtigt at kunne kommunikere:
Kommunikation opbygges konstruktivt ved at skabe gode erfaringer ved positive associationer, ikke negative oplevelser/associationer.

Jo mere aggressiv ejer(over for hunde), jo mere aggressiv hund får man ud af det, da det sænker tolerancegrænsen over for andre hunde eller kan give separationsangst/stress - og reaktionerne ikke nødvendigvis rettet mod aggressor
Så opspares der energi som opbygges til stor intensitet, som så kan udløses af et eller andet = konflikt
Dvs.stress, konflikter i hjemmet(f.eks i forbindelse med børn) osv.ødelægger hundens kommunikationsevner,man skal være obs på f.ex. hvis ens gamle hund reagerer atypisk som beskrevet, og man reagerer med et kraftigt "nej!" til den gamle hund medfører det måske at den oplever at den får skældud af ejer
men måske er det slet ikke situationen det handler om - så gælder det istedet om at finde ud af hvorfor den gør noget forkert, det kunne f.eks være pga.smerter

NEJ til dominansteori og magtkampe mellem hund og ejer, der er ikke videnskabeligt belæg for at det virker.

En hvalp kan f.eks udvikle sig til en aggressiv eller passiv hund, de første måneder med hvalpelicens, overhold den licens som ejer, brug andre metoder end magt
Så kommer puberteten og tingene kompliceres...

Dominansteorien bygger på frygt, magt og kontrol, ex.Cesar Milan havde en hund med mad-aggression som han skulle "hjælpe".Det gjorde han ved at slå og sparke den da den bed ham.Når så hunden ikke turde bide ham mere, lukkede hunden psykisk ned for at overleve, og påtog sig istedet indre konflikter, hvor man bare kan vente på at andre ting udløser dem.De metoder stopper ikke adfærden.
Istedet for kontrol osv.anbefales samarbejde og positive metoder!

Positiv straf = påfører hunden ubehag (Cesars metode, som er adfærdsmodifikaton men ikke-terapeutisk, dvs ændrer ikke de ting der ligger til grund for at problemerne opstår(Pers note)

Negativ straf = fjern belønning Det er ok, den moderne metode, anvendes lige som positiv forstærkning.
Negativ forstærkning: Nej, magtmisbrug (Pers note)

Brug positiv forstærkning!

Negativ forstærkning kan f.eks være at nogen lære hunde at hente en apportbuk ved at sætte klemmer på ørerne, som tages af når hunde kommer med apportbukken!

Pers note august 2020: Det med klemmer på ørerne er der desværre stadig jægere som gør i Danmark, og heldigvis mange jægere som ikke gør det.

Hundejerens væsentligste opgave ved at have hund:

Lær hunden at det (frivilligt) kan betale sig at samarbejde med ejer = man giver hinanden kredit så at sige.

Hos en ulv er kreditten lav = fælden klapper hvis den ikke behandles ordentligt

Brug psykologi frem for magt (Pers note august 2020: som Roger Abrantes gjorde danskerne opmærksom på)
Hunde er afhængig af os.
En hund lærer ud fra: Hvad giver succes? Hvad giver det modsatte?

En hund/ulv har 2 handlemuligheder i kritiske situationer:

A) Escape/avoidance (Flugt/undvigelse)
Stress er den hyppigste årsag til adfærdsproblemer
Angst kan nemt føre til aggression

Cesar Milan udviser truende adfærd , det medfører at hundene udviser avoidance

Kort sagt:

Hvis man bruger den forældede "dominansteori" på en hund er det dyremishandling, på en ulv er det livsfarligt!

Hvem forsker i ulve?

Werner Freund i Tyskland socialiserer ulve
Langedrag er en norsk ulvepark

Kollemorten Dyrepark i Sverige
Wolfmark USA Indiana
Wolf Science Center Østrig
Shawn Ellis England

De eneste der kan gå ind til menneske-socialiserede ulve i en dyrepark, er som udgansgpunkt de som har socialiseret dem

Nogen steder med ulve anvender desværre stadig dominansteorien, hvorved ulvene lærer at mennesket er en konkurrent, og det giver øget aggression = mennesket sparket ud fra ulvenes positivliste-note Per)

Kollemorten Dyrepark
Der var en dyrepasser som blev slået ihjel, da vedkommende gik alene ind til ulvene.Dyrepassernes procedure er ellers at de går ikke alene ind til ulvene.
Ex.en person snubler, hvis vedkommende så bliver panikslagen, starter det en leg som kan gå galt, ulvene kan finde på at test-bide og jagtdriften overtager.
Som rovdyr ved ulvene hvor pulsårerne sidder (i haserne)
Vi ved ikke hvad der skete der hvor det gik galt, måske var det pga de var begyndt at anvende dominansteori/gammeldags aversive metoder (for at spare)
Man skal i givet fald få ulvene til at springe over i en anden følelse end jagtdriften, det virker som oftest.

Skal man ind i en indhegning med fremmede ulve? :
Så går man ind 2 mennesker pr.4 ulve, man går ind skulder mod skulder, så man virker dobbelt så store, fylder mere
Indhegningen er ulvenes hjem/territoirie = de ejer alt, tager vi det fra dem = konflikt

Det var positivt at dyreparken i den givne situation ikke aflivede ulvene
Formentlig har der været anvendt forkert læring + en menneskelig fejl

Kollemorten Forskningscenter har tidligere lavet banebrydende ting, f.ekjs  er der mere energi på ulvene om vinteren og så har de brug for noget at lave.

Der er mange opfattelser af lederskab:

Gandhi opfattede lederskab som et tilvalg baseret på belønning, frivillighed & samarbejde, det kan.ex.ses i dogdancing

Tricks = vejen frem i hundetræning
Det øger hundens kinestetiske intelligens/styrker samarbejdet, mere tricks frem for lydighed!
Ex.bagpartskontrol

Julian så en video med en hund der kunne gå på sine 2 forpoter!
Hvordan gør man mu det?
Vh.a.en stabel leksika op ad væggen hvor højden gradvis øges, targettræning, gør hunden tryg ved at træde op på noget, stå, bakke, op på noget for at få belønning
Til sidst bruges et tæppe over et stativ(væggen),så begynder hunden at styre balancen selv og kan til sidst selv stå/gå på 2 forpoter (vær lige obs på om det er sundt for hunden)

Pers note 2020: Det kan ses hos Kikopups Youtube-kanal (Emily Larlham)

Vi skal træne hunde op i ting de gerne vil
Det skal kunne betale sig for dem at arbejde på eget initiativ

Vil en hund ikke dække,som måske ikke har været vant til tricks, så tag en anden øvelse - alt det de ikke kan/vil: Spring over, pludselig er den der alligevel hvis man træner med den

Al træning:Gør det på hundens præmisser
Timingen skalvære præcis, brug f.eks klikker!
Signaler = cues
Lær adfærd først, signal senere når det er flydende
Man fremkalder adfærd, ex.bruger sit kropssprog til at lede hunden ind i det
Man kan træne 15 X sit/minut men det er måske ikke så klogt!
Brug korte træningsintervaller, det skal altid være med positive associationer
Hunden skal have selvtillid i træningen for at kunne udvikle sig (succes)

I 3.mdr.s alderen kommer et tidspunkt hvor angst er stærkere end nysgerrighed, indtil da har det været omvendt
Dvs op til 3 mdr. = socialiseringsvinduet. Pers note 2020: Det er 4½ måned.

Unghunde: Et mærkeligt underlag, en  dør der åbner,køretøjer, diverse lyde kan pludselig påvirke hunden

For mange indtryk = sensibilisering (angst), find grænsen.
Udsæt hunden for alt muligt mht.habituering/socialisering, men sørg for at det hunden udsættes for er positivt

En hund kan godt skintilpasse sig, indtil der senere i livet kommer en/flere triggere som udløser angst, så sørg for at den socialiseres som hvalp!
Hvis en hundehvalp f.eks kun leger med familiens 3 hunde, er der alle de andre hunde i verden som den ikke er tilvænnet til at kunne møde....
Nogen mener at en hvalp skal møde 200 forskellige hunde....

Til sammenligning møder ulveungerne i Polarzoo hver dag 700 forskellige mennesker for at blive socialiseret
Håndtering er vigtigt, har hunden problemer med det viser det sig f.eks når den skal have sele på/du må ikke holde fast i mig.... men lær den det, da den skal håndteres mange gange i sit liv, f.eks af dyrlæeg

Opsummering: Lær din hundehvalp(ulveunge)

Miljøtræning
Social træning
Håndtering
Skab et forudsigeligt, udviklende men ikke sensibiliserende miljø

Om adfærd i Dyreparker
Stenulv fra Polarzoo(se billedet)
Når ulven mentalt har lukket op for mennesket, er øget nærkontakt mulig
Fælles indre ro
Det gælder om at være ydmyg/være der/Zen-agtig/positiv tiltrækning
Ex.ulven Lona lagde sig ned og faldt i søvn i Hans´s arme til et seminar i ulveparken

Dig! Du er mærkelig! = det skal man ikke udstråle, der har kun været en enkelt kursist engang som havde den udstråling, syntes ulvene

Spørgsmål fra salen: Danske får ? - det  er vel ikke ok at ulven som er kommet ind over grænsen til Danmark, spiser og dræber dem?? Ikke bare et men hele flokken!

Danske får svarer til McDonnalds fastfodd! McSheep så at sige!
Fårene går i panik, det tænder jagtdriften hos rovdyret og det vejer højere end hvad ulven har brug for.
Der er ikke tale om blodrus, men er en mekanisme som er hos rovdyr, også f.eks hos Alaskan Malemute og lignende.
I naturen går ulven efter det svageste led i en flok.
De danske får mangler evnen til at flygte, vilde får kan godt finde ud af at flygte/overleve så der er det ikke mange som går til.
Domesticerede får kan ikke klare sig i naturen, de dør af giftige planter, falder ned ad skrænter og brækker benene, og 50.000 får dør årligt af komplikationer pga bid fra skovflåter
Mennesket har i jagten på at få så meget kød som muligt, skabt får som ikke kan klare sig, en unaturlig situation.

I Norge skyder man konsekvent ulve, de opfattes som en konkurrent der skal væk!
Der er omkring 8 ulveflokkke i hele Norge, de får skyld for at dræbe 500-1000 får årligt, det er nok ikke helt korrekt kunne man tro

Ulve er meget territorielle, de bliver inden for deres område så vidt muligt:
Deres område er deres erfaringsramme & læringsramme, og de er angst for mennensker

De har brug for flugtafstand, dvs. de opsøger ikke hunde/menneskers områder
De kan godt tømme skraldespande/leve af ådsler hvis der ikke er byttedyr

En ulv har flokken som overlevelsesenhed, en hund er mere individuel, knap så afhængig af flokken for at overleve.Man kan måske kalde en hund for et gruppedyr frem for et flokdyr?

De 2 arter har ikke samme behov, ex.domesticerde hunde kan f.eks slå små dyr ihjel uden at spise dem, hunde ved at de er sammen med mennesker, hvor længe en hund så kan overleve i en skov er en anden sag


Fra studier af gårdhunde:
En drægtig tæve = smutter væk for sig selv, hvalpene bliver måske sammen med mor men det er ikke sikkert,hunden er et socialt dyr


Skov & Naturstyrelsen er obs på fænomenet ulve i Danmark, det er nok sandsynligt at de lytter til ulveeksperter fra Tyskland mhp.at finde retningslinier for hvad vi gør med dem i forhold til landbrugsdyr.
De dyr vi ser er sandsynligvis enkelte individer som der ikke har været plads til i de etablerede flokke/der har ikke været ressourcer nok, hvis en hanulv & en hunulv finder sammen, har man så starten på en ulveflok

Dr. Ray Cobbinger har skrevet om og sammenlignet vilde og tamme hunde og ulves adfærd.

Spørgsmål fra salen: Når hundehvalpe leger, hvornår er det så godt/ikke godt?

Vi skal aflæse hele situationen, ex.kender de hinanden
Hvad er motivationen bag kommunikationen?
De sender kontinuerlige metasignaler
jagt-kamp-leg- træne kamp & adfærd
Vær obs på om de er dygtige til at bytte roller, ellers stop legen

Hvad er forskellen på ulve i fangenskab og i naturen?

David Mech udtaler sig på Youtube om ulve, bl.a.at han tog fejl mht.dominansteorien som han tidligere troede på for mange år siden, hvor hans udtalelser dengang fik andre til at tro på dominansteorien.

For vilde ulve handler det om at overleve, dræbe byttet og forsvare territorierne og sikre flokkens overlevelse, det er den naturlige adfærd.
I en ulvepark har man en sammenbragt flok, det betyder at ulvene opfører sig meget anderledes end i naturen

I naturen er der mellem territorierne neutral grund og plads nok,hvor det skal være mangel på ressourcer der gør at man bliver nødt til at finde nyt territoirium.Det er en risiko for ulve at skulle dræbe eller blive dræbt af andre ulve på fremmed territorium
Det gør hunde ikke
1-årige udvandrede ulve kan forsøge at starte egen flok, i naturen er det sjældent at en ulv bliver mere end 4 år gammel.

Hvad gør man ved "Bully-adfærd"? hos hunde
Hvis man har en 8-19 ugers hvalp som pludselig udviser bully-adfærd, skyldes det dens erfaringsrammer.
"Noget" har fået bøtten til at vende
Det kan også ligge i genetikken.

Er min hundehvalp angst?
Man kan f.eks afprøve det med en parably som slås op , hunden bliver måske forskrækket men så vil den forhåbentlig undersøge det nærmere.Ellers må man arbejde med det-

Seneste kommentarer

02.06 | 06:50

Jeg har kun godt at sige om Pers fjernhealing, både af mig og min kat. Per har healet på smerter, allergi og sorg. Samtidig har Per hjulpet mig med at kommunikere med min afdøde kat. Stor ros :)

06.07 | 10:40

Altid godt og brugbart at læse dine om jeres Hundefamilie. God sommer 🌞

27.06 | 07:24

Hej, jeg har selv fire hunde, og nu to i pleje i underetagen. Alle rescuehunde. Jeg arbejder selv med healing... Og akupunktur.
Den ene vovse i pleje er meget bange for mennesker, Pellelmer.

17.05 | 17:43

godt indlæg både hundesprog og menneskelig kropssprog er ret så spændende

Del siden