Turid Rugaas, læs mere på http://www.turid-rugaas.no/om-meg.html

Turid Rugaas, læs mere på http://www.turid-rugaas.no/om-meg.html

Da Turid Rugass kom til Fyn!

Hundeadfærdsskolen Fyn (HASF) - arrangement i Fangel Forsamlingshus d.16.september 2013 kl.19-22.

Camilla Fjeldsøs indbydelse kan ses på http://www.hasf.dk/arrangementer/turid-rugaas:

Den verdensberømte hundetræner Turid Rugaas kom til Fyn for at holde foredrag om de dæmpende signaler og hundens sanser.

Som hundeejer vil du ved at sætte dig ind i det hun lærer fra sig, forstå din hund langt bedre så jeres relation blomstrer:)

Det er meget nemmere for menneskene at lære hundesprog, end det er for hundene at lære menneskesprog:)
Hundesprog er primært kropssprog, så læg mærke til hvad du signalerer med din krop, og hvad din hund signalerer til dig!

Hundens sprog består af en masse små signaler hvoraf vi måske kun opfatter nogen af dem (fordi det går så stærkt med at sende dem elelr fordi vi ikke har lært "hundsk") men de skal forstås i deres helhed ....og med en vis øvelse bliver vi bedre til det 🙂

Det er meget populært på Facebook at vise billeder af barn & hund hvor ejeren tolker deres kommunikation som kærlighed mens hunden selv oplever at den er trængt op i en krog.
Den voksne og barnet har med andre ord ikke lært "hundsk".
Det må antages at rigtig mange bid-ulykker kunne undgåes hvis mennesket ville respektere det som hunden fortæller, når den stressede hund f.eks vha. "whale-eye" siger
"det her  er ikke rart", fulgt af afstandsøgende signaler (og evt.bid) hvis det ikke respekteres.

"De dæmpende signaler" er en vigtig del af hundens sprog/signaler

Læs mere om hvad dæmpende signaler, hundesprog mv. samt om Turid her:

Der kan desuden findes masser af klip på Youtube, f.eks http://www.youtube.com/watch?v=Lj7BWxC6iVs

I 2014 står Turid Rugaas for en hundetræneruddannelse i Klampenborg, over en masse weekends, der er muligvis enkelte ledige pladser: http://www.turid-rugaas.no/hts-danmark.html

En god oversigt over hundens signaler, men uden illustrationer, kan findes i Irene Jarnveds fremragende bog "Hunden i hverdagen" s.97-100.

Har du brug for at læse om hundens signaler lige nu og her, eller skal fortælle andre om dem,kan du lynhurtigt hente en rigtig god ebog (pdf) på dansk som Sofia har lavet på http://pinkpote.dk/  (nederst på siden).

En meget grundig evidens-baseret gennemgang af hundens (og ulves) signaler kan findes i Freddy Worm Christiansens ligeledes fremragende bog "Hunde og ulves adfærd" s.155-272.Han undersøger alle de kendte signaler:)
For at få størst udbytte af det følgende referat anbefales det altså at du selv aktivt har undersøgt mere om hundesprog,f.eks via ovenstående links/bogtips, eller har været tilstede under fordraget:)

En komplet oversigt over dæmpende signaler mv.er det følgende altså ikke, men de mest kendte kan man sige.

Men tilbage til foredraget:

Turid holdt foredrag om sit hjertens barn, hundens signaler og hundens sanser i over 3 timer, suppleret med små film med hundesprog, så man må sige at deltagerne fik meget med hjem.

Turid er kendt for at være den første der rigtig viste hele hundeverdenen, at vi kan forstå hundesprog i form af  "dæmpende signaler" og "afstandsøgende signaler" som udgør en stor del af det hundesprog vi kan nå at opfatte.

Alle der arbejde med hunde eller ulve med positive metoder, står i stor gæld til Turids (og Staale Odegaards)pionerarbejde omkring hundesprog sidst i 1980-erne, som resulterede i bl.a. bogen "De dæmpende signaler - på talefod med hunden", og bøger om hvordan man undgår at hunden trækker i snoren, samt hundens gøen, alt sammen særdeles let tilgængeligt.

Turid fortalte:

DE DÆMPENDE SIGNALER
Hunden har mindst omkring 30+ dæmpende signaler at vælge imellem, det kan f.eks være

- At gabe
- At slikke sig op mod næsen
- at vende sig væk/vende hovedet væk
- Legebuk (Playbow)
- At snuse
- At bevæge sig langsomt/sætte farten ned
- At sidde ned
- At løfte en pote

osv.osv. - se ovenstående links

"De afstandsøgende signaler" betyder "gå væk", det kan f.eks være
- At "fryse" i sine bevægelser (freeze)
- At krænge læben op,vise tænder,gøre udfald

Hunden oplever som udgangspunkt det at gå med front mod hinanden som truende, f.eks i et møde med en anden hund - hvad gør man så? ja så går man bare i en cirkel udenom, det er et mere hundevenligt møde

Hunde er som udgangspunkt født ekstremt sociale
Når hunde stresser medfører det at sociale færdigheder bliver borte
Når vi oplever at hund ikke har nok sociale færdigheder/signaler leder vi efter årsagen, som altså kan være stress, det er ikke altid manglende socialisering der er årsagen.
Selv gamle hunde kan lære at blive sociale igen

Klap ikke hunden på hovedet og kram den ikke, de kan ikke lide det

50 procent af alle bidepisoder er opstået pga kram/hunden holdt fast, dvs menneskets fejl

Noget der løber med stor fart (angreb), f.eks joggere reagerer hunde på
Hvis man bøjer sig hen over hunden, er det heller ikke rart for hunden

Vær obs på at hvis hunden drejer sig væk fra noget, betyder det noget, også til træning

Når de mærker andre hunde er stresset, så gør de ting for at få vedkommende til at føle sig godt tilpas, det kan f.eks være at stå stille,slikke om munden,legebuk osv.


Hvis en hund havde et valg ville den foretrække en høflig hund frem for en bølle, så lær hunden at være høflig

Har du en ængstelig hund så stil dig med side/ryg til så kommer den hen til dig i sit eget tempo....

lad hunden få valgmulighed - at kunne vælge til/fra = tryg pga kontrol på egen situation
Det kendes også fra hjerneforskning og stress hos mennesker = det vigtigste er at få lidt kontrol på egen situation medfører selvsikkerhed/man vokser på det

Et beriget miljø, f.eks med agility, væltede træer eller andre udfordringer på gåturen, kan styrke din hunds selvsikkerhed

At lægge sig ned er godt hundesprog, det er det stærkeste signal og når man gør det er man "Helle" så at sige på menneskesprog.
Hvis minus accept af dette= så er vi ude for en stresset hund eller dårligt socialiseret

Snusen kan dæmpe en potentiel social konflikt med en fremmed hund

At kunne tackle dæmpende signaler kommer før lydighedstræning med dig! Det er det allervigtigste for at kunne forstå hinanden hund-menneske

At gå i bue, eller snuse den anden hund i numsen er også dæmpende signaler

Et eksempel med 2 fremmede hunde som møder hinanden, så går de og snuser hver for sig, og til sidst snuser de samme sted
ex. på forekomst af snuseri: ved møde med individ/hvalp/truende kropssprog

At gabe
Hvis man løfter en hund op, vil vi observere at den altid vil gabe i den situation
Husk noget fast under sig hvis de skal løftes

Tisseri som dæmpende signal
Hunde som tisser det kan der være mange årsager til, almindelig trang, sociale årsager (det er hyggeligt i flok).
Det kan også være når hunden bliver stresset = et dæmpende signal

Et eksempel med 3 hvalpe som leger - så sætter den ene sig oven på den anden som var for voldsom

Træge/langsomme bevægelser ex.på tur
ex.med ejer som (måske lidt for hårdt) siger "dæk!" så gør hunden det ikke, eller gør det modvilligt (trægt)for at dæmpe den hidsige ejer

"Gå i byen" som træning - betyder noget for hundes kommunikative udvikling - at lære at passere andre hunde/mennesker og vise dæmpende signaler

2 mennesker der krammer er i hundens øjne en rigtig farlig situation, svarende til 2 hunde der slås for alvor, så er der ikke noget at sige til at hunden springer op/går imellem  for at redde fars liv...

Din opgave som menneske er i den modsatte situation:Gå imellem 2 hunde hvis du ikke er sikker på at det er godt at de møder hinanden
OBS: Det fritager hunden for ansvar at du tager ansvar!

Hunde opfatter ikke vores småsnak men vores kropssprog, brug f.eks håndtegn
Ex.med Turids egen hund blev vist: En åben hånd betyder "det har jeg styr på" medfører så at det er ok for hunden som kan lave andet end at bekymre sig i situationen

Hvis 2 hunde har problemer med hinanden,eller f.eks en dame, men ikke er direkte truende, så kan den potentielle konflikt reduceres ved at afstanden gradvis mindskes skridt for skridt og ikke for hurtigt (vigtigt: ved hunde med større udfordringer bruges klassisk betingning eller BAT-metoden, Pers note).

Afstand betyder temmelig meget for hvordan hunden oplever situationen.

Turid har observeret en dame og hendes hundeopdræt over tid, en person som har haft 20-30 hunde og ofte 8-10 kuld hvalpe, og bemærkede at samtlige hvalpe gabte og bjæffede den første dag i deres liv.

Når hundene er unge er det mest spændende andre hunde, men vi lærer dem at de ikke altid skal hilse på alle hunde

Lær hunden at gå pænt i snor og giv tid på friland, istedet for 2Xtræk ved at gå med 2 hunde så gå med dem hver især.

Hvis det var babyer ville vi sige nej tak til overgreb mod dem - men Hvalpe er som små babyer - så de voksne skal være forsigtige og opmærksomme på hvad vi lærer vores hunde.

OBS! Vi kender det fra psykologien: Tillært hjælpeløshed!

Hvis en stresset hund får sin situation ændret medfører det, at sproget kommer igen på sigt

Hvalpe har generelt hvalpelicens til 4½ måned

Alle hunde kan ændre adfærd/lære nyt hvis der er smuttet noget i opdragelsen!

Hundens sanser

Hunden er en jæger, og dens sanser understøtter denne opgave

1.Synet
Opmærksomhed på den mindste bevægelse gør at der produceres adrenalin
En undtagelse er et sted med megen bevægelse.

Hunden følger opmærksomt ejerens bevægelser; når der skifter retning, opfattes det lynhurtigt af hunden
Håndtegn opfattes lynhurtigt

Et område scannes med synet, hvis vi er i ro med sagte bevægelser, og hvor det er ok at undersøge ting, bliver det hyggeligt
Hvis vi er hurtige medfører det stress
Giv hunde besked på forhånd forud for en situation, f.eks før møde med en anden hund,så sænker det stressen
Hunden vil naturligt følge kroppens bevægelser
Brug om fornødent et smaske signal for at få den ud af situationen
Vis med Håndtegn at der er ro på/styr på tingene

Hundens Løbe-tendens medfører at det er hensigtsmæssigt at træne et signal for at få den ud af situationen

Instinkter
John Holmes har fundet frem til at hvis vi kaster noget, medfører det at vi hos hunden opelsker lysten til at løbe efter noget (hysterisk)

Når hunden er i søg og har tændt for "kanal næse" er "kanal øre" lukket i forhold til at kunne opnå kontakt med hunden

Hunde ser ikke så meget detaljer, det gør det vanskeligt for dem at vurdere afstand = skal undersøge det nærmere

2.Hørelsen
Minus steder med høj lyd
Hvalpe vænner sig lidt efter lidt til høje lyde

3.Lugtesansen
Næsen
Alle hunde = brug snuden (lugtesansen) til noget!
Hunden kan f.eks lugte godbidder,familiens barn,kanin/marsvin, legeting
Stol på hunden, lad den undersøge nye ting og steder men pas på giftige svampe m.v.
Hunden har brug for at bruge lugtesansen hver dag

Nye sanseindtryk er nødvendige for udviklingen af hundens hjerne
medfører mental stimulation giver flere hjerneceller
hunden holder sig friskere fysisk og mentalt gennem årene

Mental stimulation vigtigere end at kunne f.eks "sit" på kommando
Nye steder - gå jævnligt på dem for at få nye indtryk, i alle slags miljøer
At undersøge er vigtigt
Bruge næsen = giver den største glæde for hunden og giver omverdenskendskab - giv den fred til det
10-15 min snus hver dag anbefales,vigtigere end 30 min gåtur - sænk tempoet på gåturen
Et "Beriget miljø" stimulerer hunden
Lav f.eks pølsetrick med pølsestykker der skal findes under en spand
Søg i cirkel/felt
Hunde fra landet skal lære byen at kende (snus), byen lugter anderledes!

Til sidst:
 
Nogen gange lægger hunde sig i jagtsstilling (dvs det er ikke et dæmpende signal)

Brug af Nej! Stop! osv. som mennesker ofte siger/råber er unødvendigt for Turid, brug håndsignal istedet!

(Pers note: Nej! er godt til at stoppe hunden når hunden f.eks skal til at spise noget giftigt, men stort set unødvendigt ellers)

Hunde har 30+ forskellige signaler og de kompenserer med forskellige signaler, ex.hvis de ikke kan se øjnene på en anden hund

Genetisk:Sproget er det samme hos alle hunde ex.blinde hunde udviser ex.på dæmpende signaler

Generelt hvis du giver din hund (positive) valgmuligheder = opbygger dens selvtillid

Sele anbefales!

Det blev anbefalet at bruge sele til sin hund, så den ikke får skadet halsen, sammen med italieske hundevenenr har Turid udviklet Haquihana-selen som også kan købes herhjemme.
Det der er vigtigst med selen er at den ikke trykker på nakke, hals & bryst, så hunden ikke får skader.

Hvis man bruger almindeligt halsbånd og ikke sele er der gode chancer for at hunden får skader i nakke/hals, der er der evidens for.

Turid er også på Facebook.

I marts 2014 afholder Turid og andre Dog Symposium i Norge med mange spændende oplægsholdere, tilmeldingsfristen er overskredet men der er måske enkelet pladser hvis man er interesseret:http://www.dogsymposium.no/

Kommentarer

Elin

21.10.2018 18:00

Dejlig hjemmeside🐩👍

Seneste kommentarer

02.06 | 06:50

Jeg har kun godt at sige om Pers fjernhealing, både af mig og min kat. Per har healet på smerter, allergi og sorg. Samtidig har Per hjulpet mig med at kommunikere med min afdøde kat. Stor ros :)

06.07 | 10:40

Altid godt og brugbart at læse dine om jeres Hundefamilie. God sommer 🌞

27.06 | 07:24

Hej, jeg har selv fire hunde, og nu to i pleje i underetagen. Alle rescuehunde. Jeg arbejder selv med healing... Og akupunktur.
Den ene vovse i pleje er meget bange for mennesker, Pellelmer.

17.05 | 17:43

godt indlæg både hundesprog og menneskelig kropssprog er ret så spændende

Del siden